субота, 01. август 2015.

Надоградња оперативног система на нову верзију

Током јуна месеца текуће 2015. године стигла нам је и нова верзија оперативног система Линукс Минт под пуним именом Linux Mint 17.2 “Rafaela". Наравно, постојећи корисници Линукс Минта не морају поново да пролазе кроз поступак инсталације оперативног система већ имају могућност да једноставним поступком надоградње освеже свој оперативни систем и надограде га на нову верзију. Овај текст ће, као и до сада, уз много слика и конкретних објашњења приказати поступак надоградње оперативног система на нову верзију. Такође, укратко ће бити приказано које то новости доноси нова верзија оперативног система.

Надоградња оперативног система, као и све друго на оперативном систему Линукс Минт, је прилагођена обичном кориснику и обавља се путем Управника надоградњи (менаџер ажурирања) слично ажурирању оперативног система. Нећемо се овом приликом упуштати у објашњавање разлика и сличности између ажурирања постојеће верзије и надоградње на нову верзију оперативног система, већ ћемо само констатовати да то није исто. Такође, важно је знати да Управник надоградњи неће стандардном методом - променом облика своје иконице у обавештајној зони (слика доле лево), обавестити корисника да је доступна нова верзија оперативног система.

Шта је, дакле, потребно прво урадити? Прво покрећемо Управника надоградњи једним кликом левим дугметом миша на његову иконицу у обавештајној зони (слика доле лево). Прозор Управника надоградњи нас обавештава да је систем потпуно ажуран (слика доле десно), дакле, постојећа верзија оперативног система која је инсталирана на рачунару нема доступних програмских пакета за ажурирање.

Покренут Управник надогр.
Уобичајени изглед иконице


Међутим, постоји нова верзија оперативног система, а до ње корисник долази изузетно једноставно, једним кликом левим дугметом миша на мени Уреди у горњем левом делу прозора (слика испод). Отвара се падајући мени са свега три опције, а последња је "Надогради на Linux Mint 17.2 Rafaela". Довољан је један клик левим дугметом миша на ову опцију и поступак надоградње почиње.

Информација о новој верзији оперативног система

Први корак надоградње је аутоматско отварање помоћног прозора "Надоградња система" који корисника обавештава о фазама надоградње из којих се цео поступак састоји. Леви део прозора садржи списак свих фаза док десни централни део садржи ближи опис сваке поједине фазе. 

Прва фаза, Увод, је чисто информативног карактера (слика испод). Обавештава корисника да је доступно ново издање Оперативног система Линукс Минт, у централном делу прозора приказује изглед радне површине, а испод је исписано пуно име оперативног система са бројчаном ознаком и кодним именом. Овде је довољно кликнути на дугме наредбу Настави, наравно, подразумева се један клик левим дугметом миша. 

Прозор Надоградња система - Прва фаза Увод

Након клика поступак надоградње улази у другу фазу Белешке о издању (слика доле лево). Овде корисник добија информацију на који начин може да се упозна са основним белешкама о издању, познатим потешкоћама и начину отклањања истих. Информације постају доступне кликом на везу (линк) која је исписана плавом бојом. 

Клик на препоручену везу отвара програм за прегледање интернета (Firefox) који нас води до матичне интернет стране оперативног система Линукс Минт која је на жалост доступна само на енглеском језику (слика доле десно). Ова интернет страна садржи везе (линкове) до других интернет страна са детаљнијим описима као и познате проблеме и начин њиховог решавања. Након упознавања са садржајем ове интернет странице програм за прегледање интернета затварамо на стандардан начин - кликом на дугме "х" у његовом горњем десном углу, а на следећу фазу надоградње прелазимо кликом на дугме Настави у прозору Надоградња система.

Друга фаза
Белешке о издању


Фаза Нове могућности обавештава корисника да нова верзија оперативног система има нове могућности (слика доле лево) које претходна верзија није имала, те такође упућује на везу (линк) на коме корисник може детаљније да се упозна са истима.

Кликом на везу (линк) поново се отвара програм за прегледање интернета (Firefox) који нас води до матичне интернет стране оперативног система Линукс Минт (слика доле десно) са детаљним објашњењима нових могућности нашег оперативног система. Нећемо се за сада пуно задржавати на новим могућностима обзиром да још нисмо представили алате и програме у којима су  те нове могућности доступне. Такође, програм за прегледање интернета затварамо на уобичајени начин, a на следећу фазу прелазимо кликом на дугме Настави.

Трећа фаза
Нове могућности


На почетку фазе Захтеви систем обавештава корисника шта у начелу доносе нова издања програма и оперативног система у целости, али и упозорава да су након надоградње могуће потешкоће (слика доле лево). Важно је знати да су сви лични подаци (документи, слике, музика...) који се налазе на хард диску рачунара потпуно безбедни. Потешкоће на које је корисник у овом кораку упозорен је могуће једноставно отклонити, ако до њих уопште дође.

Лично сам извршио надоградњу свог оперативног система са верзије 17.1 на тренутно актуелну верзију 17.2 одмах по њеном изласку те након месец дана свакодневног коришћења нисам наишао на никакве проблеме у раду система.

Обзиром да су за радњу надоградње потребна администраторска овлашћења над системом од корисника се тражи да унесе администраторску лозинку (слика доле десно), то је иста она лозинка коју сте унели приликом инсталације оперативног система. Лозинку је потребно унети у за то предвиђено поље и потврдити је кликом на дугме наредбу ОК.

Фаза Захтеви
Потребна лозинка


Након уношења и потврђивања администраторске лозинке систем преузима податке из репоа (репозиторијума, складишта) о софтверским пакетима (слика доле лево). То је исти онај поступак који Управник надоградњи обавља и када се врши ажурирање оперативног система. Такође, као и код ажурирања оперативног система, и овде може доћи до проблема услед тога што поједини репои тренутно нису доступни. Разлог овоме може бити у интернет вези или у заузећу репоа услед преоптерећености. Овај проблем није од суштинског значаја за поступак надоградње и систем корисника само обавештава о томе нудећи му могућност само да затвори прозор са обавештењем (слика доле десно) што је потребно и учинити кликом на дугме Затвори.

Проблем преузимање инфо.
Преузима инфо. о пакетима


Сада почиње преузимање програмских пакета (слика испод), а време потребно за преузимање зависи од квалитета корисникове интернет везе, брзине рачунара, али и од других околности на које корисник не може да утиче. Најчешће су то квалитет и закрченост посредничких интернет сервера и самог сервера на коме се налази репо са кога се програмски пакети преузимају.

Преузимање датотека програмских пакета

Када су сви програмски пакети преузети почиње њихова инсталација на рачунар корисника (слике испод), а трајање овог поступка зависи искључиво од брзине корисниковог рачунара.

Инсталација
Инсталација


Завршетком инсталације поступак надоградње оперативног система је скоро готов и о томе корисник добија обавештење у облику промењеног изгледа прозора (слика доле лево) те овај прозор може да затвори кликом на дугме Затвори. 

Последња фаза (слика доле десно) у поступку надоградње оперативног система је Сажетак која представља само информацију за корисника да је поступак надоградње успешно завршен те да је потребно поново покренути рачунар како би измене биле и примењене.

Завршена инсталација
Фаза Сажетак


Сада нам још само остаје да на уобичајен начин затворимо прозор Управника надоградњи (слика испод) кликом на дугме „х“ у горњем десном углу прозора, и након тога да поново покренемо рачунар.

Затварање Управника надоградњи

Поновно покретање (рестарт) вршимо кликом на дугме Мени аплета и избором у истом опције Прекини (слика доле лево) након чега у новоотвореном прозору (слика доле десно) бирамо опцију Поново покрени.
 
Поново покретање система
Поново покретање система


Поново покренути рачунар са новом верзијом оперативног система приказује на радној површини прозор Екрана добродошлице (слика испод) у коме видимо да је систем надограђен на нову верзију 17.2. Овај прозор ће накнадно бити детаљније објашњен, а за сада је корисно уклонити знак чекирања испред опције "Приказуј овај дијалог при покретању", како нам се приликом сваког покретања рачунара не би приказивао овај поздравни екран. Затварање и овог прозора се врши на уобичајени начин кликом на дугме „х“ у његовом горњем десном углу.


Екран добродошлице


Уочавамо да иконица Управника надоградњи која је смештена у Обавештајној зони сугерише да систем није ажуриран (слика доле лево). Разлог овоме је немогућност приступа репоима приликом надоградње оперативног система. Поступак ажурирања спроводимо на уобичајени начин: отварамо прозор Управника надоградњи једним кликом левим дугметом миша на његову иконицу у Обавештајној зони, након чега у прозору Управника надоградњи (слика доле десно) бирамо опцију Инсталирај исправке.


Потребно ажурирање
Почетак ажурирањаВећ смо научили да је за ову радњу потребно администраторско овлашћење које се добија укуцавањем администраторске лозинке и потврдом исте кликом на дугме наредбу Потврди идентитет (слика доле лево). Примећујете да је у поступку надоградње система ово дугме преведено на српски језик. Поново почиње поступак преузимања пакета (слика доле десно).

Лозинка
Преузимање пакета


По завршеном преузимању следи инсталација преузетих пакета  (слика доле лево) и обавештење да је ажурирање система успешно спроведено (слика доле десно) које затварамо кликом на дугме Затвори.

Завршетак инсталације
Инсталација


Такође, и Управник надоградњи нас обавештава да је систем ажуриран, те га можемо уобичајеним начином затворити кликом на дугме "х" (слика испод).

Затварање Управника надоградњи


Сада је наш оперативни систем потпуно надограђен и ажуриран, а натпис на радној површини је измењен те сада уместо Линукс Минт 17.1 пише Линукс Минт 17.2 (слика испод).

Нови изглед радне површине

Овим је поступак надоградње оперативног система Линукс Минт на нову верзију успешно окончан, а уколико испратите ово упутство, или једноставно само поруке које Вам систем приказује верујем да нећете имати никаквих проблема око овог поступка.

Нема коментара:

Постави коментар

Хвала што коментаришете